Krav om politiattest i Kinsa Judoklubb 

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Kinsa Judoklubb blir ordningen håndtert på følgende måte

Alle frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. 

Link til Politiattest

Ansvarlig for politiattester:

Daglig leder, Anita Sandholt 
E-post: anita.sandholt@gmail.com
Telefon: 908 73 099